Skip to main content

Nadbiskup Vinko kardinal Puljić

Nadbiskup u miru

Vinko Puljić rođen je 8. rujna 1945. u mjestu Priječani pored Banje Luke. Teološki studij završio je u Đakovu, gdje je za svećenika Banjolučke biskupije zaređen 29. lipnja 1970. Najprije je tri godine službovao kao kapelan u Banjoj Luci, a potom nekoliko mjeseci kao župnik u župi Sasina kod Ljubije. Nakon toga imenovan je župnikom u župi Ravska gdje ostaje pet godina. U ljeto 1978. preuzima službu duhovnika u Nadbiskupskom sjemeništu «Zmajević» u Zadru. Devet godina ostaje na toj službi, a potom je župnik u Bosanskoj Gradišci.

Godine 1990. imenovan je vicerektorom Vrhbosanske katoličke bogoslovije u Sarajevu. Vrhbosanskim nadbiskupom imenovan je 7. prosinca 1990., a 6. siječnja 1991. godine Sveti Otac Ivan Pavao II. posvetio ga je u Rimu. Ustoličen je u Sarajevu, 19. siječnja 1991. Papa Ivan Pavao II. 30. listopada 1994. imenovao ga je kardinalom, a u Kardinalski zbor primljen je na konzistoriju 26. studenog iste godine.

Za svoj rad i neumorno zalaganje za jednakopravnost svih naroda i za zaustavljanje rata na ovim prostorima kardinal Puljić primio je više priznanja, među kojima svakako treba spomenuti počasni dokrorat iz humanističkih znanosti što mu ga je 1995. godine dodijelilo državno sveučilište Grand Valley u Grand Rapidsu u američkoj državi Michigan, kao i počasni doktorat dodijeljen 15. ožujka 2001. u gradu Arequipi (Peru) na katoličkom sveučilištu Santa Maria. 

Papa Franjo prihvatio je njegovo odreknuće upravljanja Vrhbosanskom nadbiskupijom 29. siječnja 2022.

Još nekoliko važnih podatka:

– srpnja 1997. godine jedan je od osnivača Međureligijskog vijeća Bosne i Hercegovine;

– u kolovozu 2002. u talijanskoj Aquili dobiva međunarodnu nagradu ”Perdonanza” za izgradnju mira na Balkanu.

– 2002. godine uspio je oživjeti Katolički tjednik

– Dugo godina predsjednik Međureligijskog vijeća (MRV)

– 2011. godine dobio povelju udruge „Mare nostrum croaticum“ za poseban doprinos u očuvanju hrvatskih duhovnih i kulturnih vrijednosti

– 10. svibnja 2012. godine, povodom obilježavanja Dana Europe, u Sarajevu je dobio priznanje Europskog pokreta u Bosni i Hercegovini za razvoj tolerancije i kulture međureligijskog dijaloga

- 17. siječnja 2022. godine predsjednik Republike Hrvatske odlikovao ga je Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom za izniman doprinos u očuvanju hrvatskog identiteta te za iznimne uspjehe u međureligijskom, kulturnom i humanitarnom djelovanju

Uz sve ratne poteškoće i obveze, kao vrhbosanski nadbiskup i kardinal Rimske crkve, napisao je nekoliko knjiga:

 1. O stradanjima s nadom I.
 2. O stradanjima s nadom II. 
 3. Križni put
 4. Moje prve konklave;
 5. Ne trnite svjetla (izbor iz propovijedi).
 6. Pisma Mariji
 7. Pisma Pavlu 
 8. Cristiani a Sarajevo
 9. Moje druge konklave
 10. Korita prošlosti i pritoke sadašnjosti (izbor iz propovijedi)
 11. Iz župnikove torbe

 

Godine 2010. je izišla iz tiska knjiga izvadak iz intervjua Vinka kardinala Puljića Kardinal od Vrhbosne (Zagreb 2010.).  U knjizi su doneseni mnogi izvaci iz govora, novinskih članaka, interwieva koje je davao za razne časopise. Obogaćena je mnogim vrijednim fotografijama i dokumentima.

Prigodom obilježavanja 75. godine života, 50. obljetnice svećeničke službe, 30. biskupske i 25. kardinalske Vrhbosanska nadbiskupija i Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu 2020. objavili su Zbornik radova njemu u čast pod naslovom Vrhbosanska mjesna Crkva i njezin kardinal.