Skip to main content

Pastoralno vijeće

1. Članovi PVVN-a snagom službe

 • dr. sc. mons. Tomo Vukšić, vrhbosanski nadbiskup (Predsjednik)
 • dr. sc. mons. Slađan Ćosić, generalni vikar
 • fra Zdravko Dadić, provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrene
 • dr. sc. vlč. Tomislav Mlakić, pročelnik Katehetskog ureda VN-a

2. Izabrani i potvrđeni članovi PVVN-a

Dva dekana

 • preč. Ilija Orkić
 • preč. Marijan Živković, OFM

Trinaest laika iz trinaest dekanata

 • Brčanski dekanat: Luka Marić
 • Bugojanski dekanat: Antonio Džolan
 • Derventski dekanat: Šandor Lipovac
 • Doborski dekanat: Mara Barišić
 • Kreševski dekanat: Miro Kapetanović
 • Ramski dekanat: Marinko Rumbočić
 • Sarajevski dekanat: Emanuela Buzuk
 • Sutješki dekanat: Miroslav Pejčinović
 • Šamački dekanat: Josip Mikić
 • Travnički dekanat: Anto Bilić
 • Tuzlanski dekanat: Danijel Marković
 • Usorski dekanat: Brane Tabak
 • Žepački dekanat: Jelka Jukić

3. Imenovani članovi:

Dva profesora teologije (KBF i FT)

 • dr. sc. vlč. Šimo Maršić
 • dr. sc. fra Ivan Šarčević

Jedan stručnjak za crkveno pravo

 • dr. sc. vlč. Ilija Marković

Dva župnika

 • vlč. Marko Mikić (Gromiljak)
 • p. Ante Topić (Grbavica)

Dvoje vjeroučitelja

 • Brankica Radić
 • Bernard Heraković

Dvije redovnice iz župnog pastorala

 • s. Neda Kurevija (Novo Sarajevo)
 • s. Agnieszka Chwalinski (Odžak)

Predstavnik mladih

 • Stefan Kukrić
 • Iva Petrušić

Jedan predstavnik katoličkih medija

 • Brane Vrbić

Jedan predstavnik svjetovnih kat. udruga i ustanova

 • Marina Pravdić

Povjerenik za pastoral braka i obitelji

 • dr. sc. vlč. Ante Vrhovac

Jedan stručnjak za civilno pravo

 • Vatroslav Čelar