Skip to main content

Mons. Tomo Vukšić – nadbiskup

Mons. Tomo Vukšić rođen je 9. siječnja 1954. u Studencima, općina Ljubuški. Nakon osnovne škole u Studencima (1961.-1965.) i u Ljubuškom (1965.-1969.) te klasične gimnazije u Zagrebu (1969-1973), studirao je teologiju u Sarajevu (1973.-1980.). U međuvremenu služio je vojsku u Subotici (1977.) i u Zrenjaninu (1978.). Za svećenika je zaređen 29. lipnja 1980. Potom je bio župni vikar u katedralnoj župi u Mostaru i novinar mjesečnika Crkva na kamenu (1980.-1982.). Na Orijentalnom institutu u Rimu (1982.-1984.) postigao je licencijat iz teologije (odsjek teologija-patrologija) te potom iz kanonskog prava na Sveučilištu Urbaniana (1984-1986). Zatim je bio na službi tajnika Mostarske biskupije (1986.-1988.). Doktorirao je na Orijentalnom institutu (1988.-1991.) disertacijom o odnosima između katolika i pravoslavnih u Bosni i Hercegovini. Od 1991. profesor je na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji (današnjem KBF-u u Sarajevu), a već od 1987. također na Teološkom institutu u Mostaru kao i na Institutu u Dubrovniku (1992.-1997.).

Bio je ravnatelj Teološkog instituta u Mostaru (1991.-1994.) te vicerektor Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa (1993.-1998.). Obnašao je razne službe u crkvenim sudovima u Mostaru i u Sarajevu. Bio je sudski je vikar u Mostaru (1993.-2009.). Od 2005. predavač je na postdiplomskom studiju KBF-a u Zagrebu. Od 2000. do 2006. predavao je i kanonsko pravo na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji. Od 2009. bio je generalni vikar Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije. Prvim vojnim ordinarijem u Bosni i Hercegovini imenovao ga je papa Benedikt XVI. 1. veljače 2011. Zaređen je za biskupa 2. travnja 2011. u Mostaru. Bio je član nekoliko vijeća Biskupske konferencije BiH i ravnatelj Katoličke tiskovne agencije (1998.-2005.). Član je Mješovitoga povjerenstva za odnose Crkve i države. Priredio je nekoliko znanstvenih zbornika i monografija, sudjeluje na znanstvenim simpozijima, domaćim i međunarodnim, te objavljuje na hrvatskom, talijanskom i njemačkom jeziku.

Nadbiskupom koadjutorom vrhbosanskim imenovao ga je papa Franjo 22. siječnja 2020.

Službu vrhbosanskog nadbiskupa preuzeo je 29. siječnja 2022.

Bibliografija

Objavljene knjige:

I rapporti tra i cattolici e gli ortodossi nella Bosnia ed Erzegovina dal 1878 al 1903, Roma 1991.
Međusobni odnosi katolika i pravoslavaca u Bosni i Hercegovini (1878.-1903.), Mostar 1994. (hrvatski prijevod knjige pod br. 1)
Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini, Sarajevo ¹1993., ²1997. (suautor)
Confessores fidei. Čule, Čekada, Majić, Nuić, Perić, Mostar 2000.
Mi i oni. Siguran identitet pretpostavka susretanja, Sarajevo 2000.
Još jedna kap, Mostar 2005.
Crkva i država u Bosni i Hercegovini. Zakoni, podzakonski akti, ugovori i komentari, Sarajevo 2007.

Knjige koje je uredio:

Istina oslobađa. Zbornik biskupa Pavla Žanića, Mostar 1991.;
Papin posjet sv. Jeronimu / La visita del Papa a San Girolamo, Rim 1991. (supriređivač);
Vrhbosanska katolička bogoslovija 1890-1990, Sarajevo-Bol 1993. (suurednik);
Papa u Sarajevu, Sarajevo 1997. (supriređivač).

Njegova bibliografija premašuje 750 naslova.