Skip to main content
Odredba o pristojbama na teritoriju BK-a BiH

Odredba o pristojbama na teritoriju BK-a BiH

U sladu s odlukom članova Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine s 88. redovitog zasjedanja BK BiH, održanog 6. i 7. studenog 2023. u Sarajevu, odredbe o novim pristojbama stupaju na snagu 1. siječnja 2024. 

Liturgijske pristojbe

 1. Misna nakana - 30 KM
 2. Gregorijanske mise (trideset misa) - 1 000 KM
 3. Vjenčanje - 150 KM (od toga Ordinarijatu 50 KM)
 4. Sprovod - 100 KM
 5. Opijelo - 3 KM
 6. Cedulja za krizmu - 60 KM (od toga djelitelju sakramenta potvrde 30 KM)

Župne uredske pristojbe

 1. Izvadci iz matičnih knjiga - 15 KM + 5 KM
 2. Obiteljski list - 15 KM + 5 KM biljega
 3. Otpusnica za vjenčanje - 15 KM + 5 KM biljega
 4. Dopuštenje za sklapanje ženidbe izvan vlastite župe - 15 KM + 5 KM biljega
 5. Potvrdnica i posvjedočenje - 5 KM (nije potreban biljeg)
 6. Svaka molba upućena Ordinarijatu - 5 KM biljega

Vizitacijske pristojbe

 1. Vizitacija – dekanska - 100 KM + putni troškovi
  • kanonska - 200 KM + putni troškovi

Pristojbe Ordinarijata

 1. Oprosti, dopuštenja i sl. - 20 KM + 5 KM biljega
 2. Naknadni upis u matične knjige - 20 KM + 5 KM biljega
 3. Administrativno proglašenje mrtvim - 20 KM + 5 KM biljega
 4. Ukrjepljenje ženidbe - 20 KM + 5 KM biljega
 5. Dopuštenje mješovite ženidbe - 20 KM + 5 KM biljega
 6. Oprost od zapreke različitosti vjere - 20 KM + 5 KM biljega
 7. Celebret - 30 KM (nije potreban biljeg)
 8. Postupak razrješavanje ženidbe primjenom Pavlove povlastice - 20 KM + 5 KM biljega
 9. Postupak rastave uz trajanje ženidbene veze - 20 KM + 5 KM biljega

Sudske pristojbe

 1. Postupak za oprost od tvrde a neizvršene ženidbe - 200 KM + prijevod + pristojba Svete Stolice
 2. Postupak za razrješenje ženidbe apostolskom povlasticom u korist vjere - 200 KM + prijevod + pristojba Svete Stolice
 3. Postupak oslobađanja od svećeničkih obveza - 700 KM + prijevod + pristojba Svete Stolice
 4. Proglašenje ništavosti ređenja - 700 KM + prijevod + pristojba Svete Stolice
 5. Prvostupanjski postupak (uplata prigodom prihvaćanja postupka) - 700 KM
 6. Drugostupanjski postupak (uplata prigodom prihvaćanja postupka) - 400 KM
 7. Sudski postupak na temelju dokumenata - 400 KM
 8. Kazneni postupak - 700 KM
 9. Kraći postupak - 400 KM
 10. Postupak za razrješenje drugih sporova - 200 KM
 11. Crkvenom odvjetniku - 200 KM
 12. Vještaku - prema njegovoj cijeni
 13. Članu Suda koji provede dan izvan ureda - 100 KM + putni trošak
 14. Prevođenje po kartici -10 KM

Napomene: 

 1. U smislu odredbe Zakonika kanonskoga prava (ZKP) kan. 952. nitko ne smije tražiti veće pristojbe od ovdje određenih. Podsjećam svećenike na kan. 945-958 ZKP Redovnički poglavar ne može donijeti drukčije pristojbe (kan. 953, čl. 2).
 2. „Usrdno se preporučuje svećenicima da i bez primanja ikakvih priloga slave misu na nakanu vjernika, osobito onih siromašnih“ (kan. 945, čl. 2).
 3. Siromašni, posebno izbjeglice i prognanici, ne smiju biti lišeni sakramentalne pomoći (usp. kan. 848) ili sprovoda (kan. 1181) zbog toga što ne mogu platiti pristojbu.
 4. BK BiH je izdala vlastite biljege za područje BiH, a župnici su iz dužni nabavljati u Ordinarijatu. Molim župnike i župne vikare da sve crkvene isprave iz župnog ureda biljeguju. Nije dopušteno napisati „taksa naplaćena u gotovu“, a siromašnoj stranci može se dati i upisati „gratis“.
 5. Molbu za pristup u Katoličku Crkvu ili u puno zajedništvo (ne prijelaz!) s Katoličkom Crkvom odrasla stranka treba vlastoručno napisati i nasloviti na biskupa ili ordinarijat, prilažući uz molbu Izvod iz matice rođenih. Župnik tu molbu preporučuje, pod uvjetom da je sve obavljeno prema propisima. Upute za ostvarenje katekumenata u našim prilikama – Pristup odraslih u kršćanstvo, Hrvatski biskupi, Zagreb, 1993.
 6. S ovim odredbama treba upoznati vjernike i držati odredbe o pristojbama na vidnome mjestu u župnom uredu.