Skip to main content
Caritas Vrhbosanske nadbiskupije proslavlja 90. rođendan

Caritas Vrhbosanske nadbiskupije proslavlja 90. rođendan

Caritas Vrhbosanske nadbiskupije obilježava 90. obljetnicu svoga osnutka. Tim povodom prigodnu poruku uputili su vrhbosanski nadbiskup metropolita Vinko kard. Puljić i ravnatelj Caritasa vlč. Mirko Šimić koju prenosimo u cijelosti:

Caritas Vrhbosanske nadbiskupije osnovao je u studenom 1931. nadbiskup dr. Ivan Evanđelist Šarić, čime je u Vrhbosanskoj nadbiskupiji počela institucionalna briga za siromašne. Nadbiskup je na tragu evanđeoskog poziva potaknuo sve vjernike u nadbiskupiji, kojoj je bio na čelu, da preko Caritasa budu na raspolaganju ljudima u potrebi po uzoru na Isusa.

Isus Krist uzor

Isus je bio čovjek za druge, mironosac i mirotvorac koji je donosio ljudima mir u bolesti te ih ozdravljao i davao im utjehu. On je prošao svijetom čineći dobro i svjedočio da odgovor na Božju ljubav znači prihvaćanje ljudi na božanski način (usp. Dj 10,8). Zauzimanje za potrebne i solidarnost s njima ispunjenje je lsusove zapovijedi ljubavi prema bližnjemu i temeljna je zadaća svakog kršćanina, a time i svake biskupije u Katoličkoj crkvi. Krist je karitativac koji „vraća vid slijepima, hod hromima, sluh gluhima, čisti gubave, oživljuje mrtve, hrani gladne“ (usp. Lk 7,18-23). Uz naviještanje Božje riječi te slavljenja sakramenata ključno je služenje u ljubavi koje odražava samu narav Crkve. Crkva je od svog početka naglašavala zajedništvo u svemu pa tako i u stavljanju materijalnih dobara njoj na raspolaganje i daljnje dijeljenje.

Mnogi izazovi i nade

Na svom, sada već dugom putu, ova karitativna ustanova Vrhbosanske nadbiskupije prošla je kroz mnoge izazove i strepnje, neizvjesnosti i nade, ali je uvijek uspijevala biti neovisna u svom djelovanju. Koliko god jedno društvo bilo pravedno Caritas će biti nužan jer njegovo djelovanje u ljubavi nije i ne može biti suvišno. Karitativni projekti poput pučke kuhinje, kućne skrbi za stare i nemoćne, dječjeg vrtića, doma za studente, opismenjavanja Roma, rada s djecom s posebnim potrebama, pomoći siromašnim župljanima, zbrinjavanja izbjeglih te svakodnevne pomoći i brige za one koji dolaze na vrata Caritasa i mole pomoć, govore puno o spektru njegova djelovanja. Caritas kao ustanova živi i djeluje zahvaljujući podupirateljima i dobročiniteljima kako u tuzemstvu tako i u inozemstvu.

Proslavljajući 90 godina Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije proslavljamo ljubav koja je ostavila trajni pečat zahvaljujući biskupima, svećenicima, vjernicima laicima, ravnateljima, redovnicama, redovnicama te svima onima koji su ugradili svoj dio u karitativni mozaik. Trajna je obveza nastaviti širiti ovu ljubav i u godinama koje dolaze jer će siromaha uvijek biti slijedeći primjer Isusa koji je utjelovljena ljubav i sve poziva na djelovanje.

Povodom 90 godina Caritasa iskrena zahvala pripada svima koji su nesebično pomagali ovu ustanovu kako duhovno tako i materijalno.

Na sve djelatnice, djelatnike, volontere, suradnike, podupiratelje, dobročinitelje kao i na sve korisnike Caritasovih usluga zazivam obilje Božjeg blagoslova.

Vlč. Mirko Šimić, ravnatelj

                                                                                                                                           Vinko kardinal Puljić,

                                                                 nadbiskup vrhbosanski i predsjednik Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije