Skip to main content
Branko Jurić novi vicerektor Papinskog zavoda "Campo Santo Teutonico" u Vatikanu

Branko Jurić novi vicerektor Papinskog zavoda "Campo Santo Teutonico" u Vatikanu

Biskup dr. Georg Bätzing, predsjednik Njemačke biskupske konferencije, imenovao je dekretom od 20. svibnja Branka Jurića, svećenika Vrhbosanske nadbiskupije, za novog vicerektora Papinskog svećeničkog zavoda Campo Santo Teutonico u Vatikanu.

Time je Jurić naslijedio dr. Konrada Ackermanna, koji se vratio u domovinu. Kako stoji na mrežnim stranicama ove ustanove, rektor zavoda prelat dr. Hans-Peter Fischer, objavio je ovu vijest nakon svete mise na Duhove i uručio potvrdu o imenovanju novom vicerektoru. Inače vrhbosanski svećenik je moralni teolog te je već nekoliko godina boravio u zavodu u Vatikanu. 

Campo Santo Teutonico, smješten unutar granica Vatikana i uz povijesno groblje njemačkih hodočasnika u Rimu, ustanova je koja u različitim oblicima datira od doba Karla Velikoga. Danas je čine tri sastavnice: L'Arciconfraternita di Santa Maria della Pietà nel Campo Santo dei Teutonici e Fiamminghi osnovana 1450., njemački svećenički zavod od 1876.  te Römisches Institut der Görres-Gesellschaft od 1888. 

D. K.